Tag Archives: báo tiền phong đưa tin
Niêu cá kho đã kho xong

Niêu cá kho làng Vũ Đai – báo Tiền Phong đưa tin

  TP – Quê hương của nhà văn Nam Cao, làng Đại Hoàng (nhiều người vẫn gọi bằng cái tên làng Vũ Đại – tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao) nay là làng Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện […]

Leave a comment Continue Reading →
Hướng dẫn đặt cá kho làng Vũ Đại